Opdrachten


sterk-leiderschap

 • Leermanager van een leergang voor managers van de gemeente Amsterdam.
 • Management Developmenttrajecten voor midden en hoger management van divers organisaties. Wat overeenkomt in de doelen van deze programma’s is het gezamenlijk staan voor en uitdragen van de koers van de organisatie, invulling geven aan leiderschap, versterken van de onderlinge samenwerking. In het verlengde hiervan komt het regelmatig voor dat een aantal leidinggevenden het verzoek tot individuele coaching doet.
 • Coachend leidinggeven voor het managementteam van een gemeente.
 • Coachen van een managementteam dat een cultuurverandering gaat doorvoeren en daar krachtig leiding aan wil geven.
 • Teamcoaching van een team waarin sprake is van een verstoorde samenwerking.
 • Versterking van een team bestuursadviseurs door gezamenlijk invulling te geven aan de positie van businesspartner van het managementteam en het college in de context van regionale samenwerking.
 • Coachen van een team leidinggevenden in een organisatie dat gedurende een forse reorganisatie elkaar wil blijven vinden te midden van alle heftigheid.
 • Coachen van een managementteam dat als een hecht leiderschapsteam leiding wil geven aan de organisatieontwikkeling.

teamkracht


persoonlijke-kracht

 • Vraagstukken die voortkomen uit toenemende stress-signalen als: piekeren, stoppen met leuke activiteiten, slecht slapen, steeds harder gaan werken, geen nee-zeggen, sneller geïrriteerd raken, weinig zin meer hebben in de dingen, somberheid, gevoel hebben het niet meer aan te kunnen.
 • Vraagstukken gericht op persoonlijk leiderschap om krachtig om te kunnen gaan met zaken die op het levens- en/of werkend pad komen.
 • Vraagstukken gericht op de loopbaan: optimale invulling willen geven aan een nieuwe functie, willen bezinnen op de huidige en een mogelijk nieuwe functie, willen uitzoeken wat werkelijke drijfveren zijn en wat dit betekent voor de loopbaan.
 • Vraagstukken voortkomend uit denk- en handelingspatronen die niet meer adequaat zijn, problemen ondervinden in samenwerking, de eigen kracht willen terugvinden.
 • Coachen van directeuren, burgemeesters, wethouders, afdelingshoofden met heel diverse vraagstukken.
 • Coachen van verschillende managers van een organisatie in een fors transformatieproces.
 • In opdracht van PBLQ/ROI voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ontwikkelen en uitvoeren van de programma’s:
  • De frisse burgemeester: bewust aanwezig zijn in het (werk-)leven.
  • Coachend leidinggeven voor burgemeesters.

leiderschapscoaching