teamkracht

Voor een krachtig team* dat met elkaar staat voor de opgave en resultaten levert.

* Een team betreft een afdeling, projectteam en/of procesgroep.

Mogelijke vraagstukken

 • “Het loopt niet helemaal lekker in mijn team. We doen ons werk goed, maar opereren meer als een verzameling individuen dan als team. Onderling loopt het niet helemaal lekker. Wat kunnen we doen om een team te worden en ook zo te handelen?”
 • “We willen onze samenwerking binnen het team en met de organisatie versterken. Hoe pakken we dit aan?”
 • “We werken als team goed samen, halen mooie resultaten en we willen sterk blijven staan gezien alles wat op ons afkomt en wat we voor een deel nog niet kunnen overzien. Hoe komen we nog meer in onze kracht?”
 • “We zijn een nieuw team, kennen elkaar nog niet zo goed in de samenwerking. Wat kunnen we doen om een krachtig team te worden waarin we van elkaar op aan kunnen?”

Thema’s

Eelman M&OO werkt met teams aan onderstaande thema’s om als een team te staan en te opereren. Zij gaat samen met het team op zoek naar antwoorden op vragen, faciliteert en daagt hierbij uit om voorbij grenzen te kijken en te gaan.

  • Patronen: inzicht in bepalende patronen en het vervangen van ongewenste patronen.
  • Communicatie: inzicht in de communicatie en interactie en de effecten om de communicatie te optimaliseren.
  • Spanning & stress: oorzaken van te veel spanning en hoe ombuigen in gezonde spanning.
  • Talenten: optimale inzet van ieders talent en benutten van de verschillen.
  • Verwachtingen: expliciteren van onderlinge verwachtingen.
  • Succes: stilstaan bij wat goed gaat en waardoor dat komt.
  • Analyse: sterkten en zwakten van het team afgezet tegen doelstellingen.
  • Feedback: organiseren van de eigen feedback.
  • Samen werken: optimaliseren van de samenwerking binnen en buiten het team.
  • Onder- en bovenstroom: hoe verhoudt dat wat afgesproken is zich tot de heersende mindsets en onderliggende codes.
  • Lichaamstaal: congruente verbale en non-verbale communicatie.
  • Teamfasen: ontwikkelingsfase van het team en inzicht in de benodigde doorontwikkeling.
  • Systeemdenken: het team in relatie tot haar omgeving intern en extern.

Eelman M&OO werkt zowel op team- als individueel niveau met bestuurders, managers en teams aan:


 • sterk-leiderschapOm krachtig, met oog voor mens en proces, te sturen op resultaten.

  Lees verder
 • teamkrachtOm als team, samen, voor de opgave te staan en resultaten te leveren.

  Lees verder
 • persoonlijke-krachtOm vanuit eigen kracht stevig te staan en te handelen.


  Lees verder
 • leiderschapscoachingVoor managers die vanuit de huidige eisen aan leiderschap werken.


  Lees verder